Memòria del segle XX. Idees per al futur

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2008). Memòria i futur de la filosofia cristiana. Un passeig pel segle XX. A García, M.; Puig, A. i Torralba, F. (Ed.), Memòria del segle XX. Idees per al futur (p. 101). Lleida: Pagès Editors.

Resum:

El segle XX ha estat un segle tumultuós. És difícil fer-ne memòria sense caure en maximalismes ni minimalismes. És difícil reconèixer les grans innovacions que s’hi han fet, però, a la vegada, no podem oblidar que ha estat un dels segles més sagnants de la història. En aquest petit llibre se’n recull una primera valoració. El llibre inclou tres textos de tres analistes que evoquen la memòria del segle en el terreny de les idees. Un treball de síntesi complex, però alhora suggerent, per saber què ha estat i què hem après del segle passat. Aquesta obra forma part dels treballs encarregats per la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell.