Mediación escolar: unidos ante el conflicto

Referència: Boqué, M.C. (2005). Mediación escolar: unidos ante el conflicto. Perspectiva CEP. Revista de los centros de profesorado, 8, p.55-69.

Resum:

El sentiment generalitzat de fracàs davant els intents per aconseguir un clima de convivència positiu en els centres docents promou, avui dia, la reflexió entorn als conflictes i les estratègies emprades a l’hora de donar-los resposta. Els programes de mediació escolar obren una via preventiva i educativa de gestió dels conflictes que compta amb el compromís de l’alumnat, les famílies, el personal d’administració i serveis i el professorat. El procés de mediació, a més, s’inscriu dins el cultiu d’una cultura de diàleg i pau forjada des de la infància i l’quotidianitat.