Mediación, arbitraje y demás vías de gestión de conflictos en contextos educativos

Referència: Boqué, M.C. (2006). Mediación, arbitraje y demás vías de gestión de conflictos en contextos educativos. Avances en Supervisión Educativa. Revista electrònica de la Asociación de Inspectores de Educación, 2.

Resum:

Els processos de gestió positiva de conflictes a l’escola tenen la seva raó de ser en el seu potencial per a la transformació d’un sistema educatiu immers en la complexitat. Així doncs, l’enfocament que adopta un centre enfront del conflicte és indicador de la seva capacitat per qüestionar o reproduir la pròpia cultura organitzativa, estancant o avançant autònomament cap a un clima de convivència pacífica. Hi ha diverses estratègies i estils d’administració dels conflictes les característiques els fan més o menys apropiats pel que fa al moment d’intervenció. Per la seva banda, mediació i arbitratge constitueixen processos complementaris, encara que ben diferenciats, que aporten valors comunicatius i educatius propis.