Mediació escolar: un desafiament a la violència

Referència: Boqué, M.C. (2003). Mediació escolar: un desafiament a la violència. Guix. Elements d’Acció Educativa, 300, p.66-73.

Resum:

Actualment, als centres educatius es parla de violència no tant en relació amb abusos de poder vertical, sinó com a intimidació i victimització prolongada entre companys i companyes. Aquest fenomen, denominat mobbing en l’àmbit dels països escandinaus (Olweus, 1998) i bullying en entorns anglosaxons.