Más y mejor

Referència: Boqué, M.C. (2012). Másy mejor. Convives, 0, p.32-35.

Resum:

Escric aquest article després de veure un impactant reportatge sobre l’educació a Corea del Sud, país que ha destacat en els successius informes PISA per estar entre les primeres posicions en lectura, matemàtiques, ciències i resolució de problemes. Com ho aconsegueixen?.