Referència: Longás, J.; de Querol, R. & Riera, J.(2018). Management and leadership of networks for educational sucess. School leadership & management. 

Resum:

En el marc del programa CaixaProinfancia, s’han desenvolupat xarxes a 18 regions d’Espanya que promouen la cooperació intersectorial per combatre l’exclusió social i educativa dels infants. La seva naturalesa emergent i el seu desenvolupament simultani han permès fer un estudi comparatiu de la seva organització, els factors de suport i inhibidors i la percepció dels resultats. Les conclusions recalquen la importància del lideratge que tingui en compte els principis de transversalitat i horitzontalitat, així com de centrar adequadament l’acció socioeducativa i implementar-la en un període de temps relativament curt. Algunes xarxes evolucionen en el seu enfocament, passant d’atendre les necessitats dels participants a enfocaments més globals del govern socioeducatiu.