L’ús de l’educació moral en col.lectius vulnerables o en risc d’exclusió social

Referència: Vilar, J. i Galcerán, M. (2005). L’ús de l’educació moral en col.lectius vulnerables o en risc d’exclusió social. Revista Catalana de Pedagogia, 3, p.119-130.

Resum:

En aquest article es plantegen les possibilitats de l’educació en valors amb col·lectius en situació de risc. En primer lloc, es fa un repàs dels diferents enfocaments des dels quals es poden analitzar els col·lectius vulnerables. La posició que adoptem és la d’entendre que les situacions de risc són el resultat de les dificultats comunicatives entre sistemes i que un dels orígens d’aquestes dificultats és la confrontació de valors des dels qual es llegeix i s’interpreta la realitat social. A partir d’aquí, es fa una proposta d’estratègies per a la creació de climes moralment significatius que facilitin l’adquisició de valors prosocials compartits amb vista a la comunicació entre els diferents grups socials.