Los derechos de los animales

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2002). Filosofía de la no dualidad y derechos de los animales. A Lacadena, J.R. (Ed.),  Los derechos de los animales (pp. 57-58). Madrid: Desclée de brouwer.

Resum:

¿Quin és l’estatut moral dels animals? Ja que els animals no són agents morals lliures, això significa que no poden acatar deures ; però, de forma similar al que succeeix amb els nens o els incapaços mentals, això no vol dir que no tinguin drets. Com assenyala el professor Diego Gràcia en el seu treball, en la teoria clàssica, els animals no eren éssers morals i , per tant, teníem amb ells deures de beneficència però no de justícia, però, si acceptéssim dins d’un paradigma emotivista, que el seu nivell d’intel·ligència i els afectes i emocions que mostren són senyals que puguin ser considerats en alguna mesura éssers morals, llavors el nostre comportament cap a ells exigiria un cert respecte, de manera que els nostres deures envers ells serien de justícia i no de beneficència. Els animals no són agents morals, però sí que són subjectes morals.