La interioridad: un paradigma emergente

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2004). Interioridad y ética. A Aleixandre, D. (Ed.), La interioridad: un paradigma emergent (pp. 151-163). Madrid: PPC.

Resum:

L’objectiu d’aquest llibre no és tant construir un nou paradigma -empresa, d’altra banda, titánica- com proposar, dins les coordenades de la interioritat, alguns continguts, vies de reflexió i possibles aplicacions que ens ajudin a dotar d’un marc teòric a l’experiència. La interioritat: un paradigma emergent pretén ser un mosaic on cada autor esbossa la seva perspectiva particular sobre el tema. Es tracta, per tant, d’enfocaments no necessàriament coincidents, tot i que sí complementaris. Aquesta pluralitat de punts de vista sense dubte enriquirà enormement l’anàlisi.