Llibre de les Meravelles

Referència: Torralba, F. (1998). Llibre de les Meravelles. Ars Brevis Extraordinari, 2, p.163-170.

Resum:

Hi ha moltes possibles hermenèutiques de l’obra lul.liana, especialment del Llibre de les Meravelles, ja que es tracta d’una obra rica i complexa que conté aspectes molt diversos, des de qüestions de caràcter politicosocial, com el llibre setè, on s’analitza al·legòricament la gestió del poder de la societat medieval, fins a qüestions de caire teologic, com el llibre primer dedicat íntegrament a Déu, o qüestions de caràcter geològic, com és el cas dels llibres quart i sisè, orientats a explicar la constitució material i mineral de l’univers creat.