Límits i possibilitats de l’acció pedagògica en l’educació social

Referència: Vilar, J.; Planella, J. i Galceran, M. (2003). Límits i possibilitats de I’acció pedagogica en educació social. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 25, p.11-28.

Resum:

Al llarg de les següents pàgines s’argumenta la necessitat d’analitzar l’ús que es fa de l’expressió “acció educativa”, amb la intenció de construir uns límits més o menys precisos que facilitin veure el que es pot esperar d’un servei que es dedica a l’educació. Per fer aquesta anàlisi, es descriuen juny trampes que ha d’evitar un professional i el seu equip. Finalment, es presenten 6 perspectives a partir de les quals es pugui conèixer de forma detallada el potencial educatiu d’un servei.