Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas a Catalunya

Referència del capítol del llibre:  Badía, J. i Longás, J. (2013). L’Institut Eduard Fontseré (l’Hospitalet de Llobregat). A Martinez, M.; Badía, J. i Jolonch, A. (Ed.),  Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas a Catalunya, (pp. 83-102). Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Resum:

Lideratge per a l’aprenentatge. Estudis de cas a Catalunya fa una aportació pionera que insta a un canvi de paradigma educatiu posant el focus en dos aspectes que apareixen per primer cop relligats des de l’anàlisi conceptual i empíric: l’aprenentatge i el lideratge educatiu. L’estudi s’ha fet en el marc de la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill amb el projecte d’Entorns Innovadors d’Aprenentatge de l’OCDE. Concretament la Fundació ha impulsat un equip de treball a Catalunya per a estudiar i aportar coneixement sobre el lideratge que fa possible entorns innovadors d’aprenentatge. Per fer-ho, ha convidat un conjunt d’experts que han constituït un equip de treball encarregat d’analitzar centres amb experiències d’innovació i lideratge. L’equip ha concretat el marc teòric del lideratge per a l’aprenentatge, a partir d’aportacions d’experts internacionals i ha desenvolupat una estratègia d’anàlisi col·laborativa i l’estudi de camp en 6 centres educatius. Aquest volum és el resultat d’un any de treball que ha permès identificar pràctiques de lideratge en sis escoles i instituts de Catalunya. El projecte ha posat de relleu que en moltes ocasions el discurs sobre el lideratge està més desenvolupat que la seva traducció en les pràctiques, per això és important i urgent el treball de conceptualització i de sistematització a partir del que s’està fent en el centre i a l’aula, amb focus en l’aprenentatge.