L’ètica en la pràctica quotidiana de les professions socials. Reflexions i possibles línies de treball

Referència: Vilar, J. (2001). L’ètica en la pràctica quotidiana de les professions socials. Reflexions i possibles línies de treball. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 17, p.10-25.

Resum:

Per què avui dia es parla tant d’ética professional? De què parlem, a què ens referim quan parlem d’aquestes qüestions en el camp de I’acció social? Realment, que té a veure la reflexió etica (que és pausada, diferida, atemporal, genèrica i global) amb la realitat professional (que és accelerada, directa, immediata, concreta i específica)? Si tot aixo realment és important, quins coneixements hem de tenir i que hem de saber fer per incorporar I’ética en la vida professional?