L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006

Referència del capítol del llibre: Riera, J. i Civís, M. (2002). L’educació a Catalunya vista des de la comunitat educativa: l’acció del Consell Escolar de Catalunya. A Ferrer,F. i  Albaigés, B. (Ed.), L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006 (pp. 181-229). Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Resum:

L’informe L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006 ha estat sens dubte l’estudi sobre educació que més atenció social, política i mediàtica ha assolit mai en el nostre país. Mercès a aquest informe, i a l’aparició quinze dies després de l’Informe PISA relatiu al 2006, s’ha generat un gran debat públic a través dels mitjans de comunicació i també a través d’una munió d’institucions i organismes que han volgut abordar una reflexió sobre l’estat de l’educació a Catalunya. La intensitat d’aquest debat i el gran nombre d’aportacions que ha tingut el fan excepcional i el situen molt lluny del que fins ara es podia considerar habitual, atorgant-li una gran rellevància.