L’escola del segle XXI. Una mirada des de la societat civil

Referència:  Civís, M. ; Riera, JFontanet, A. i Ojando, E. (2009).  L’escola del segle XXI. Una mirada des de la societat civil. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Resum:

D’uns anys ençà hi ha un gran acord en l’assumpció que l’escola en solitari no pot donar resposta als reptes complexos de la societat actual, i que cal que l’escola, la família i els diversos agents educatius del territori realitzin un treball educatiu conjunt. En aquesta tasca de coresponsabilitat, però, s’haurien de tenir en compte sectors que, tot i no estar considerats clarament educatius, tenen molt a dir sobre la qüestió de l’educació.

Aquest estudi s’ha centrat justament en aquests sectors que, tot i tenir una preocupació per l’educació, tenen un impacte aparentment menys fort i directe en aquesta i que sovint queden al marge de les consultes i de la trama de complicitats que es pot establir amb el món educatiu. Sectors, tots ells, que tenen molta riquesa i llum a aportar a l’hora de dilucidar cap a on ha d’anar la nova escola del segle xxi i quin curs ha de seguir l’educació del país.

Les conclusions que es recullen en aquest document sorgeixen de la consulta i discussió entorn a l’escola i l’educació d’avui amb representants dels àmbits següents: economia i finances, empresarial, sindical, mitjans de comunicació, sanitari, serveis a les persones/serveis socials, tercer sector, organitzacions mediambientals, justícia i cossos de seguretat, esportiu, cultural, i arquitectura i urbanisme.