L’educació com a vivència: matissos de l’Erlebnis en l’obra de Gadamer

Referència: Pagès, A. (2004). L’educació com a vivència: matissos de l’Erlebnis en l’obra de Gadamer. Ars Brevis, 10, p.185-200.

Resum:

Aquest article analitza la perspectiva de I’ErIebnis en l’obra de Gadarner Veritat i Mètode (1960). Tal com l’encara G.Simmel, referencia cabdal en l’obra de Gadamer juntament amb Natorp i Bergson, la vivència constitueix un marc de distinció entre la vida i les seves deterrninacions. Gadamer postula que la clau de l’Erlebnis rau en el nexe entre la vida i la vivencia, tal com aborda G.Simmel des de la dialèctica de la vida com a acte unitari a través d’exemples com l’aventura. Quin vincle s’estableix entre l’educació i la vivencia en el nexe amb la vida? Aquesta és la pregunta fonamental que podríem respondre des de la interpretació historico-filosòfica de I’ErIebnis des de Gadamer.