Las múltiples caras de la mediación. Y llegó para quedarse…

Referència: Boqué, M.C. (2006). Las múltiples caras de la mediación. Y llegó para quedarse… Educació i xarxa., 2, p.22.

Resum:

L’obra que el doctor Ramón López Martín coordina agrupa l’experiència i reflexió de diferents autors i autores vinculats a la Universitat de València que analitzen, tal com ja es posa de manifest en el títol del llibre, Las múltiples caras de la mediación. D’entrada, val a destacar l’encert del subtítol, Y llegó para quedar-se…, ja que posa de relleu l’espai que ocupen actualment els processos de mediació en la gestió de conflictes tant públics com privats.