Las funciones pedagógico-mediadoras de los medios de comunicación social: un entorno interdisciplinario e interprofesional crítico

Referència: Riera, J. i Sarrado, J.J. (2000). Las funciones pedagógico mediadoras de los medios de comunicación social: un entorno interdisciplinario e interprofesional. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 5, p.27-57.

Resum:

En el si de les societats actuals, i aparentment, en un entorn virtual cada vegada més globalitzat, els canvis socials i els avenços tecnològics han de ser compatibles amb els processos de transformació de persones, grups i comunitats, preservant la identitat de cadascú com font d’interacció ètica i procés de significació social compartida.