L’adopció

Referència:  Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). L’adopció. Barcelona: UOC.

Resum:

Els pares assumeixen un fort compromís amb l’arribada d’un fill procedent d’un altre país. Però per diversos motius, se’ls exigirà dosis especials de responsabilitat i dedicació. Aquest llibre exposa les dificultats i els problemes a què s’hauran d’enfrontar tant pares com fills, però també és una guia plena d’orientacions i experiències perquè l’adopció funcioni.