La xarxa local de St. Vicenç dels Horts com a resposta a les necessitats psicosocioeducatives de l’alumnat de l’ESO

Referència: Longás, J. (2000). La xarxa local de St. Vicenç dels Horts com a resposta a les necessitats psicosocioeducatives de l’alumnat de l’ESO. Escola Catalana: Publicació de la Delegació d’Ensenyament Català d’Omnium Cultural, 372, p.1-4.

Resum:

St. Vicenç dels Horts és un municipi de la comarca del Baix Llobregat amb una població total superior als 24.000 habitants. A inicis dels anys seixanta la població no arribava als 5.000 habitants i el seu fort creixement demogràfic va ser degut a les onades migratòries que van afectar tot Catalunya amb motiu del desenvolupament industrial. El nivell sociocultural és baix i es presenten nombrosos símptomes de desestructura i problemàtiques socials. En el municipi operen un total de nou centres de primària (set de públicsi dos de concertats), un centre d’educació especial i tres instituts de secundària (dos de titularitat pública i un de concertat). També hi ha una escola d’adults.