La veu de l’altre. Reflexions i experiències per educar en valors ètics

Referència: Alguacil, M.; Boixader, A.; Fons, M.; Duart, J.M.; Mèlich, J.C.; Sánchez, C.; Valldaura, A. i Vicente, A. (2000).  La veu de l’altre. Reflexions i experiències per educar en valors ètics. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació: UAB.

Resum:

El més característic de la nostra proposta d’educació en valors ètics no és tan sols el seu plantejament teòric, sinò també la manera de dur-la a la pràctica. Partim de la idea que abans de fer propostes d’activitats per educar en valors, allò que convé és rastrejar en l’actuació de cada dia quines són les decisions que prenem els educadors que es relacionen d’una manera directa amb els valors que volem ensenyar.