La Universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar y Aprender para la Autonomía

Referència del capítol del llibre:  Riera, J.; Giné, C. i Castelló, M. (2003). El seminario en la Universidad. Un espacio para la  reflexión sobre el aprendizaje y para la formación. A Monereo, C. i Pozo, J.I. (Ed.), La Universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar y Aprender para la Autonomía (pp. 245-260). Madrid: Síntesis.

Resum:

Es pretén contribuir a què siguin els propis professors i alumnes universitaris que prenen les decisions sobre ensenyament i l’aprenentatge.