La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas

Referència del capítol del llibre: Alaguacil, M.  (2006). La tutoria en la Educación Infantil. A Gallego, S. i Riart, J. (Ed.), La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas (pp. 117-125). Barcelona: Octaedro.

Referència del capítol del llibre: López, P. (2006). La intervención tutorial en Secundaria. A Gallego, S. i Riart, J. (Ed.), La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas (pp. 147-158). Barcelona: Octaedro.

Resum:

Els autors pretenen obrir la perspectiva i entendre la tutoria com una actuació professional essencialment orientadora i per tant, activitat que acompanya tot el procés formatiu i de reciclatge de l’ésser humà, d’aquí i ara, des dels inicis, naixement, primers anys, i infantil, fins als graus més elevats de formació com és l’ensenyament universitari.