La pedagogía social en la sociedad de la información

Referència del capítol del llibre: Vilar, J. (2006). Comenzando una nueva etapa. Retos de futuro para el ejercicio responsable de la educación social y la pedagogía social. A Planella, J. (Ed.), La pedagogía social en la sociedad de la información (pp. 163-195). Barcelona: UOC.

Resum:

Aquest és un llibre que es proposa revisar algunes de les condicions que configuren les pràctiques socioeducatives en el segle XXI. Es pretén que el llibre serveixi a professors d’universitat, estudiants de pedagogia, psicopedagogia i educació social, professionals de l’educació social, etc. per repensar alguns dels elements clau. Serveix el text per repensar la pedagogia, l’educació social de l’individu a la comunitat, a la llum d’aquest món complex que segueix necessitant Teories, models i professionals que investiguin, pensin i treballin per una comunitat que aculli obertament a tots els seus ciutadans.