La pedagogía profesional del siglo XXI

Referència: Riera, J. i Civís, M. (2008). La pedagogía profesional del siglo XXI. Educación XXI. Facultad de Educación Universidad Nacional de Educación a Distancia, 11, p.133-154.

Resum:

L’article fa un breu repàs al voltant de tres aspectes fonamentals respecte la pedagogia i la funció professional del pedagog / a del segle XXI. En primer lloc ressenyar alguns dels eixos de transició pedagògica en els quals estem immersos en aquest canvi de segle. En segon lloc, i derivat d’aquesta primera anàlisi, s’apunten alguns aspectes de l’evolució de la identitat professional pedagògica i de la seva formació universitària. Finalment, s’apunta la importància que en aquest procés tindrà la capacitat d’organització professional del col·lectiu per poder desenvolupar òptimament la seva funció social.