La nueva pedagogia comunitaria. Un marco renovado para la acción sociopedagógica interprofesional

Referència: Civís, M. i Riera, J. (2007). La nueva pedagogia comunitaria. Un marco renovado para la acción sociopedagógica interprofesional. València: Nau Llibres. 

Resum:

Aquest llibre analitza el fenomen socioeducatiu des d’una perspectiva global, sistèmica i integradora. El text planteja la superació de dicotomies que han existit històricament en el món de la pedagogia i que han dedicat esforços a delimitar les fronteres de la pedagogia escolar, de la pedagogia social, de l’educació reglada i de la no reglada, del formal, no formal i informal, etc. Així mateix, s’aprofundeix en el sentit històric i ancoratges de la fins avui anomenada pedagogia comunitària, concretant la viabilitat operativa de la nova aposta de la pedagogia comunitària, o de la pedagogia en comunitat. Finalment, s’exposen algunes propostes concretes que exemplifiquen aquesta aposta qualificada i decidida per la nova pedagogia comunitària, i deriva cap a una nova comprensió de la pedagogia comunitària de caràcter integrador, proactiva i preventiva que se’ns presenta com una nova concepció de la pedagogia en xarxa i de xarxes, en autèntica comunitat socioeducativa.