El benestar als centres i en el profesorat. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011

Referència:  Longás, J. i Martínez, M. (2012). El benestar als centres i en el profesorat. L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Resum:

Per què ens interessem pel benestar? Quin paper hi juga, en l’estat de l’educació a Catalunya? La recerca educativa mostra, des de perspectives diverses, que hi ha una molt estreta relació entre el clima que es viu al centre i els resultats educatius de l’alumnat que hi assisteix. El benestar a l’escola es un factor determinant de l’èxit educatiu tant des d’un vessant acadèmic i escolar com en relació amb la formació integral dels infants i joves escolaritzats, i fins i tot en la prevenció de la violència escolar.