Referència: Llevadot, M. i Pagès, A. (2018). La integració de l’art en educació (Arts Integration): el paper del lideratge creatiu-artístic en els projectes col·laboratius. Temps d’Educació, 54, 255-269.

Resum:

Sovint les polítiques culturals i educatives han aïllat l’art de l’educació escolar i viceversa, generant barreres en el procés daprenentatge i la seva dimensió creativa. En aquests casos, l’escola es convertia en receptora d’activitats estandarditzades amb poc marge de participació i aprenentatge per part d’alumnes i mestres. No obstant això, els projectes reeixits, per la seva elevada col·laboració en àmbits educatius i artístics, s’han caracteritzat per un lideratge d’alta intensitat i creativitat capaç d’impulsar un projecte obert i flexible que pogués integrar-se en la pràctica escolar. L’objectiu d’aquest estudi consisteix a analitzar la relació entre el món educatiu i l’artístic (Arts Integration) a partir del punt de vista de quatre impulsors de projectes clau considerats «bones pràctiques» pel seu entorn escolar i institucional. Es tracta d’analitzar el seu discurs sobre com es va forjar la idea inicial, com han mantingut viva la inspiració creativa del projecte i de quina manera han organitzat i coordinat de manera sostenible i eficaç el treball en equip amb persones procedents de mons diferents. Aquest estudi ens aportarà algunes indicacions vàlides per evitar l’aïllament interinstitucional i per fomentar bones pràctiques d’integració de l’art en educació.