La Incidencia del contexto interno docente en la aparación del síndrome del quemado por el trabajo en profesionales de la enseñanza

Referència: Longás, J.; Chamarro, A.; Riera, J. i Cladellas, R. (2012). La Incidencia del contexto interno docente en la aparación del síndrome del quemado por el trabajo en profesionales de la enseñanza. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 28(2), p.107-118.

Resum:

La investigació té com a objectiu aprofundir en l’estudi de la relació entre la síndrome de cremar-se pel treball en la docència i els factors organització escolar i gestió d’aula. La mostra està formada per 1.360 docents de Catalunya (Espanya), als quals s’ha aplicat el MBI, un qüestionari que recull dades sociodemogràfiques i professionals, i el qüestionari de factors del context intern docent, dissenyat i validat específicament per a aquesta investigació. Els resultats mostren índexs de risc psicosocial en els docents i confirmen que: a) les escoles properes al paradigma de l’escola que aprèn són més saludables ib) l’organització escolar i la gestió d’aula són factors preventius fonamentals davant els riscos psicosocials en la docència . Es conclou que el model d’organització escolar denominat escola que aprèn pogués anticipar com el patró de cultura professional i organitzativa propi de les escoles més saludables.