La implicación de los padres en la escuela como factor de fomento de la inteligencia emocional

Referència: Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009).La implicación de los padres en la escuela como factor de fomento de la inteligencia emocional. Books of Abstrats II International Emotional Intelligence Congress, p.33-34.

Resum:
Diferents estudis ressalten els beneficis en l’àmbit emocional de la implicació de les famílies a l’institut (Symeou, 2006), altres, assenyalen la importància del desenvolupament de la intel·ligència emocional a l’escola (Fernández-Berrocal, Extremera i Ramos, 2003). D’acord amb aquests treballs aquesta investigació analitza com l’atribució de responsabilitats i el concepte d’institut poden afavorir la participació de les famílies en els instituts i el desenvolupament de la intel·ligència emocional.