La familia, un valor cultural

Referència del capítol del llibre: Nuñez, M.P. (2004). Panorama des de l’ètica. A Buxarrais, M.R. i Zeledón, M.P. (Ed.), La familia, un valor cultural (pp. 127-156). Barcelona: Desclée De Bouwer. 

Referència del capítol del llibre: Buxarrais, M.R. i Zeledón, M.P.  (2004). Los valores en la familia de tradición cristiana. A Buxarrais, M.R. i Zeledón, M.P. (Ed.), La familia, un valor cultural. Barcelona: Desclée De Bouwer. 

Resum:

La família constitueix un valor cultural, un universal cultural que afecta tota la Humanitat. L’ésser humà necessita de la família no només per a la procreació dels fills, sinó també per la seva educació i supervivència, per tant, aquesta ocupa un paper protagonista en tots els processos vitals. No hem d’oblidar que cada cultura ha generat un sistema de vida social peculiar que necessàriament hem de conèixer.
Aquest llibre ha estat elaborat a mig camí entre l’històric i el antropològic i presenta, a grans trets, les cosmovisions religioses i culturals que han donat sentit a la història de la humanitat.
El ventall de religions, civilitzacions i grups indígenes que es distingeixen pel que fa a la vida familiar significa un ric patrimoni de la humanitat que no hem d’estar disposats a perdre.
Per descomptat, la vida familiar ha d’anar adaptant-se als temps cada vegada més canviants i està obligada a donar respostes als grans reptes d’un futur no tan llunyà…