La escuela, un entorno interpelador y globalizado de aprendizaje

Referència: Sarreado, J.J.; Fernández, E. i López, P. (2010).  La escuela, un entorno interpelador y globalizado de aprendizaje. Madrid: Dykinson.

Resum:

Els centres educatius (de tipologia diferent), com els equipaments sanitaris i les empreses, són organitzacions on concorren una sèrie d’epicentres distintius orientats a l’apropiació i, si escau, al canvi. L’aprenentatge esdevé, en qualsevol cas, la pretensió de tots ells, puix que transiten per diversos itineraris orientats a assumir, propositiva, els reptes de present i de futur en un entorn contextual àgil i canviant, que actualitza constantment les necessitats i, per tant , reinterpreta la seva tasca de forma continuada. Aquest llibre proposa als professionals de l’educació, de la salut i de les empreses un camí creativa (cognitiva, emocional i de propostes d’acció) que es recolza en uns eixos essencials i transferibles: les organitzacions nodrides pel desig continu i sistemàtic de aprenentatge, la necessitat inexcusable d’assessorament i interpel·lació de l’equip, la formació continuada coma concreció dels plantejaments institucionals i full de ruta dels diferents plans estratègics, la feina en equip com reconceptualització itinerant de la tasca educativa, la comunicació mitjancera, el lideratge transformacional compartit i distribuït, la millora de la competència tècnica, l’avaluació de la tasca professional, la consolidació de nivells cíclics d’aprenentatge organitzacional, així com la projecció creativa cap al futur. Lluny d’erudició i alliçonament, els autors proposen reflexions, experiències, aprenentatges i metàfores, però també elaboren propostes concretes en cada un dels deu àmbits considerats, exemplificant oportunament amb el suport de figures i taules, però també de rics i contrastats annexos. En síntesis, es pretén convidar el lector a recórrer un grat sender d’aprenentatge compartit i distribuït, de resignificació consensuada i d’apropiació crítica i actualitzada de la tasca professional.