La educación moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo

Referència del capítol del llibre: Vilar, J. (1991). La clarificación de valores. A Martinez, M. i Puig, J. (Ed.), La educación moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo (pp. 33-43). Barcelona: Graó.

Resum:

El professorat necessita un conjunt d’instruments per abordar, en el seu treball a les aules, aquelles dimensions de caràcter ètic i moral que afecten l’alumnat .