La diseminación hermenéutica. Crítica y alcance de ‘Verdad y Método’

Referència: Palazzi, C. (2010). La diseminación hermenéutica. Crítica y alcance de ‘Verdad y Método’. Observaciones Filosóficas, 1(10).

Resum:

Cinquanta anys després de la seva publicació, Veritat i Mètode ha estat objecte de nombroses crítiques que ens han ajudat a dilucidar l’aposta filosòfica continguda entre les seves pàgines. En aquest article ens proposem dos objectius: d’una banda, reconsiderar de la mà d’Apel, Habermas, Marquard, Koselleck, Rosen, les principals afirmacions de l’hermenèutica gadameriana, i de l’altra, plantejar l’abast de Veritat i Mètode tenint en compte la disseminació que han patit les seves conclusions. Aquest article es pregunta si el pensament occidental ha donat un tomb i en quina mesura aquest gir té a veure amb l’hermenèutica.