La dinamització dels grups d’estudiants adolescents

Referència: López, P. (2009). La dinamització dels grups d’estudiants adolescents. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 23-24, p.57-66.

Resum:

En aquest article es fa una reflexió inicial sobre la importància de la dinàmica del grup (DG) d’adolescents en els entorns acadèmics de Secundària, la seva evolució i la seva influència en el rendiment. Així mateix, es comenta el paper de les tècniques de dinàmica de grups com situacions de creixement, provocades per vivenciar, amb la persona sencera, l’autoconeixement i el coneixement dels altres, el diàleg, la crítica i l’acord. Després d’una breu descripció de la situació actual de la DG a Secundària, incideix en la necessitat de promoure la tutoria grupal i l’elaboració i actualització del PAT com una estratègia de millora en els temps líquids actuals; en el coneixement de la DG per part de tot el professorat i d’algunes tècniques específiques per part dels tutors de Secundària així com en la necessitat de personalitzar aquestes activitats i fer les pròpies versions que asseguren l’adequació a la situació del grup concret. Aprendre amb tota la persona, vella i coneguda idea propagada pels educadors, no pot considerar-se com a objectiu ja assolit. L’aprenentatge experiencial ens dóna eines per millorar la confiança en la capacitat de superació de la persona a través de l’autoconeixement i la interacció amb els altres companys de curs.