La crida de l’altre. Vers una fonamentació de les ètiques professionals

Referència: Torralba, F. (2001). La crida de l’altre. Vers una fonamentació de les ètiques professionals. Temes d’educació social, 17, p.26-41.

Resum:

Que significa fonamentar I’ètica? És possible de trobar-li un fonament racional? Pot realitzar-se un discurs de fonamentació ètic o els imperatius ètics són purament arbitraris? Aquestes preguntes formen I’atapeït teixit del discurs moral a Occident des de Sòcrates fins a L. Wittgenstein i resulta molt difícil, gairebé impossible, es podria dir, provar de respondre-Ies amb rapidesa. Quan hom tracta de fonamentar l’ètica, mira de donar raó dels imperatius morals, tracta d’explicar-se a si mateix i als altres per què s’ ha d’ obrar en una determinada direcció.