La construcción social del burnout en la profesión docente

Referència: Botella, L.; Longás, J. i Gómez, A. (2007). La construcción social del burnout en la profesión docente. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 21, p.271-296.

Resum:

La definició més consensuada de la síndrome de desgast professional (o de burnout) és la proposta per Maslach des d’una perspectiva psicosocial (vegeu Maslach, 1999). Segons aquesta definició, el burnout és un estat psicològic caracteritzat per tres dimensions fonamentals, sempre referides a la relació entre l’individu i l’àmbit laboral.