La Construcció de les relacions interpersonals en l’actual context escolar

Referència: Busquets, D.; Fontanet, A.; Ballús, E.; i Cabré, M. (2004). La Construcció de les relacions interpersonals en l’actual context escolar. Revista catalana de pedagogia, 3, p. 183-194.

Resum:

En aquest article es fa patent la rellevància que té actualment l’aprenentatge de les relacions interpersonals, especialment dins del procés educatiu. Entenem aquest aprenentatge com un procés tant de construcció individual com col·lectiu, en què intervenen, com en tot aprenentatge, aspectes cognitius, afectius i socials. Serà, doncs, el moment d’afavorir un espai en l’actual context escolar que ho permeti. D’aquesta manera contribuirem a la formació integral dels nostres alumnes, permetent que siguin conscients que les diferències individuals, lluny de prejudicis i estereotips, poden enriquir-nos en els valors que cada identitat aporta en una societat oberta i plural. S’hi analitzen també alguns dels factors que intervenen en la construcció de les relacions interpersonals, com són la identitat personal, la cultura de gènere i la diversitat cultural.