La construcció de la pau i l’educació per a la ciutadania i els drets humans

Referència:  Boqué, M. C.; Albertí, M.; Alguacil, M.; Carrillo, E., García, L.; Pañellas, M. i Rosich, C. (2014).  La construcció de la pau i l’educació per a la ciutadania i els drets humans. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau.

Resum:

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) es proposa dinamitzar i impulsar la recerca en l’àmbit temàtic que la seva Llei de creació (2007) li marca. Molt en particular, la pau, la seguretat, l’anàlisi i resolució de conflictes internacionals, la investigació per la pau, el dret internacional i el dret humanitari, la noviolència i l’acció dels moviments socials i per la pau. En coherència, els anys 2009, 2010 i 2011 es convocaren, mitjançant Agaur, convocatòries competitives i concurrents per finançar projectes de recerca al respecte. Aquesta col·lecció vol donar a conèixer, per transparència i rendició de comptes, els resultats dels projectes atorgats cada any. Una segona raó per a la publicació és la qualitat dels treballs, que convida a fer-los accessibles en format pdf i permetre la difusió a través del nostre web o dels eventuals enllaços que altres institucions hi puguin fer. Naturalment, l’autoria intellectual correspon a les persones i grups que els signen i, per tant, l’ICIP no comparteix necessàriament les opinions i afirmacions que en ells se sostenen.