La construcció de coneixement complex en un entorn metodologic específic d’aprenentatge universitari

Referència: López, P. (2006). La construcció de coneixement complex en un entorn específic d’aprenentatge universitari. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 18, p.239-260.

Resum:

L’ evolució dels homínids s’aparella amb l’increment de complexitat que es materialitza en la mida del cervell i en l’augment, en quantitat i qualitat, de les connexions neuronals (Serrano, 1999; Corbella, Carbonell, Moya i Sala (2000). Aquesta evolució s’ha reflectit en conductes més diverses, menys automatiques i més adaptades; en emocions més complexes; en raonaments més sofisticats i en més interacció entre les tres instancies del cervell triunic de Mac Lean (1970).