La Comunidad Educativa y la Red de Mediación en el Centro

Referència: Boqué, M.C. (2005). La Comunidad Educativa y la Red de Mediación en el Centro. Consejo Escolar de Andalucía, p. 51-64.

Resum:

L’objectiu primordial de la creació d’una xarxa de mediació al centre no consisteix, com bé es podria pensar, en l’eliminació dels conflictes que les persones de la comunitat educativa suposadament generen. En realitat, el que persegueix la mediació no és altra cosa que crear vincles d’unió entre les famílies, els alumnes, els docents i altres membres de l’entorn escolar.