La competència digital a l’educació primària

Referència:  Prats, M.A.; Gabarró, T.; González, N.; Jiménez, P.; Benet, R.; Benito, M.; París, E.; Grau, M.; Esteve, J.M.; Díaz, A. i Maura, A. M. (2009). La competència digital a l’educació primària. Barcelona: UOC.

Resum:

El tema és força complex, i simple alhora. Complex, ja que se n’ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d’interpretacions segons les diferents visions de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l’escola i a l’aula; i simple per la imperiosa necessitat de formar el nostre alumnat d’avui dia en tot un seguit de competències que ben aviat faran servir en el món laboral.