Joves i valors : els joves catalans en l’enquesta europea de valors

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2002). Valors i actituds bàsiques de la joventut catalana. A Flaquer, LL.; Font, J.; Salvadó, A.; Roque, M.A..; Estradé, A. i Padilla, J (Ed.),  Joves i valors. Els joves catalans en l’Enquesta Europea de Valors (pp. 23-31). Barcelona: Secretaria de Joventut.

Resum:

Treball de recerca sobre els valors dels catalans i de quina manera són viscutsper part dels joves. La recerca s’emmarca dins l’Enquesta Europea de Valors. Examina els valors bàsics, família, treball, política i religió, així com la comparativa entre els resultats de l’enquesta de 1990 amb la de l’any 2000.