Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo

Referència del capítol del llibre:  Vilar, J. i Longàs, J. (2013).  Adolescentes en Riesgo o Especial Vulnerabilidad. Buenas Prácticas Socioeducativas desde y con el Sistema Educativo en Cataluña. A Santibañez, R. i Martinez, A. (Ed.), Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo. Barcelona: Graó.

Resum:

És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d’intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d’adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l’adolescent. Destaquen la importància d’una intervenció global i integral de diferents professionals i l’avaluació dels resultats, l’impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d’indicadors de bones pràctiques d’inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d’intervenció socioeducativa.