Intervenció psicopedagògica sobre problemes de desadaptació social

Referència:  Funes, J.; Toledano, Ll. i Vilar, J. (1997). Intervenció psicopedagògica sobre problemes de desadaptació social. Barcelona; UOC.

Resum:

Després d’haver treballar quins són els conceptes en els quals cal posar èmfasi per a analitzar i dissenyar respostes, hem d’estudiar com és el procés que fa que les persones esdevinguin inadaptades. Per a això, haurem d’estudiar dues grans àrees telemàtiques. D’una banda, en què consisteix el procés d’arribar a ser membre d’una comunitat. d’una societat. D’una altra, són les condicions en les quals, amb més freqüència, aquest procés entre en crisi o fracassa.