Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa

Referència del capítol del llibre: Riberas, G.; Vilar, J. i Rosa, G. (2014). La ética aplicada y el desarrollo de las competencias emocionales en la formación de profesionales reflexivos. Eficacia, responsabilidad y prevención del estrés. A Riberas, G. i Genoveva, R (Ed.), Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret.

 

Resum:

La realitat amb la qual s’enfronten diàriament les persones que es dediquen a les professions socioeducatives és complexa, incerta i canviant. Les seguretats dels models tecnocràtics han donat pas a la necessitat d’acceptar la incertesa i l’imprevist com a elements habituals de l’activitat professional. En aquest context, només hi ha una forma de fonamentar l’acció professional socioeducativa, i aquesta forma és el fet de procedir de manera «reflexiva» perquè s’assumeix que el coneixement està en l’acció i al seu torn que l’acció aporta coneixement. Però aquest coneixement no pot desvincular-se de la dimensió personal i emocional que emana de les relacions interpersonals. Cal acceptar que en les professions socioeducatives es genera moltíssim estrès perquè, davant de les problemàtiques a què s’enfronten, les capacitats cognoscitives i estratègiques de caràcter racional es queden curtes. El professional és abans de res la persona que és i no pot ser immune al joc d’emocions que emergeixen en el seu treball. Per tot això, apareix de forma imperiosa la necessitat d’assumir la formació de la intel·ligència professional des de la multiplicitat de la intel·ligència i capacitats de la persona humana, així com des d’una clara fonamentació ètica i emocional, que permeti assumir el repte actual de dirimir accions i actuar professionalment.