Integrated Design of Basic Training, Practicum and End-of-Course Assignment Modules in the Teacher Training Degree: Perception of University Teachers, Students, and School Teachers

Referència: Boqué, M. C.; Alguacil, M. i Pañellas, M.(2010). Integrated Design of Basic Training, Practicum and End-of-Course Assignment Modules in the Teacher Training Degree: Perception of University Teachers, Students, and School Teachers. Technology enhaced learnreforming quality of teacheang and educational, 73, p.654-660.

Resum:

La formació del professorat de la Facultat de Psicologia Blanquerna i de l’Educació i de l’Esport (FPCEE), a Barcelona, ​​té una llarga tradició pedagògica basada en la innovació docent. El seu estil educatiu es caracteritza per mètodes centrats en la participació dels estudiants i en estreta col·laboració amb els centres d’ensenyament pràctic. Dins d’un tema central en el diplomat de Formació del Professorat, es va demanar als estudiants per avaluar diferents propostes metodològiques dirigides a promoure el desenvolupament de les seves competències personals, socials i professionals. En les enquestes d’avaluació, a partir d’una mostra de 145 estudiants, les puntuacions de les variables molt satisfactoris o satisfactoris va oscil·lar entre el 95,8% i el 83,4% per a tot el conjunt d’accions metodològiques sota anàlisi. Les dades obtingudes en aquesta primera fase de la investigació van ser molt útils per dissenyar mòduls de formació bàsica per a la nova Formació Grau Mestre. En la segona fase (en procés), els mestres actius se’ls demana la seva percepció de l’orientació de la pràctica, la seva connexió amb l’assignació de fi de curs, i la incidència de l’estudiant en l’ocupació als processos d’innovació a l’escola.