Improving Cognitive Complexity via Seminar Methodology in Higher Education

Referència: López, P. i Gallifa, J. (2008). Improving Cognitive Complexity via Seminar Methodology in Higher Education. Higher Education in Europe, 33(4).

Resum:

Aquest article presenta les principals funcions que exerceix la universitat en la societat i es descriu la metodologia seminari creat a la Universitat Ramon Llull. En concret, l’article se centra en i explica com seminaris ajuden a promoure el coneixement complex en els estudiants. Un estudi empíric amb els estudiants que participen en seminaris està dissenyat per avaluar la millora en la complexitat cognitiva dels estudiants. complexitat cognitiva s’entén com constructe personal complexitat del sistema mesurat a través de diferents índexs de diferenciació i integració. Els resultats són que la participació en un seminari semestre els resultats del treball en un augment de la complexitat cognitiva, la millora de tots els índexs de diferenciació.