Implicación de las familias en los institutos de enseñanza secundaria

Referència: Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). Implicación de las familias en los institutos de enseñanza secundaria. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 2 (3), p.111-128.

Resum:

La investigació analitza la implicació de les famílies d’alumnes de 12 a 16 anys en els instituts d’ensenyament secundari, mitjançant la seva participació en les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes ia les activitats organitzades pel propi institut. Les dades s’han obtingut a partir d’un qüestionari dissenyat expressament per a aquest estudi, que va ser respost per 1.388 pares; i a partir d’entrevistes a 21 presidents d’Associacions de Pares. Es van efectuar dues anàlisis, un quantitatiu i un altre qualitatiu. Finalment, de la combinació dels resultats de tots dos, s’han elaborat les conclusions.