III Jornades Catalanes sobre l’Infant. La responsabilitat dels adults vers els infants

Referència: Cots, J.; Lázaro, A.; Urmeneta, M. i Vilar, J.(2014).  III Jornades Catalanes sobre l’Infant. La responsabilitat dels adults vers els infants. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Resum:

Les III Jornades Catalanes sobre l’Infant han estat una oportunitat magnífica per contrastar punts de vista entre professionals i referents adults relacionats directament amb la infància i l’adolescència pel que fa a l’estat actual de l’aplicació de la Convenció sobre els drets de l’infant, per identificar reptes i per establir línies de treball futures. Des de l’organització, s’ha procurat que els debats fossin profitosos i, una manera de fer-ho, ha estat centrar-los en uns materials de referència al voltant dels quals s’han estructurat les sessions de treball. Aquests materials han estat de tres tipus. En primer lloc, les ponències marc; en segon lloc, les produccions dels grups de treball en els seminaris previs al desenvolupament de les jornades i, posteriorment, les conclusions de cadascun d’ells després de les discussions en les jornades; en tercer lloc, les aportacions a les produccions de cada grup a càrrec de persones expertes.